Plaučių ventiliacija

   Tai yra oro tūris, pasikeičiantis alveolėse per laiko vienetą (apie 5,7 l/min.). Nuolatinė oro kaita tarp plaučių ir aplinkos vadinama plaučių ventiliacija. Kiekybinis plaučių ventiliacijos rodiklis yra minutinis kvėpavimo tūris (VE). Jis rodo per minutę įkvėpto ar iškvėpto oro kiekį ir priklauso nuo kvėpuojamojo tūrio (VT) ir kvėpavimo dažnio (f). Susitarta plaučių ventiliaciją vertinti, atsižvelgiant į iškvėpto oro kiekį, minutinį oro tūrį apskaičiuoti iš formulės VE =VT´f.

   Suaugę žmonės vidutiniškai kvėpuoja 14 kartų per minutę, nors yra didelis skirtumas tarp tam tikrų individų (10–18 k./min.). Naujagimiai kvėpuoja 40–50 k./min., ikimokyklinio amžiaus – 30–40 k./min., ir jaunesnio mokyklinio amžiaus – 20–30 k./min. Taigi esant vidutiniam kvėpuojamajam tūriui 0,5 l, suaugusių žmonių minutinis kvėpavimo tūris yra apie 7 l/min. Fizinio krūvio metu jis padidėja ir gali siekti 100 l/min., kai kurių sportininkų – 140 l/min. Minutinio kvėpavimo dalis, kuri patenka į alveoles, vadinama alveolių ventiliacija (VA), kita dalis vadinama negyvojo tarpo ventiliacija (VD):

VE =VA+VD.

   Alveolių ventiliacijos dydis priklauso nuo kvėpavimo gylio. Juo didesnis kvėpuojamasis tūris, juo alveolių ventiliacija didesnė.

   Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Plaučių ventiliacija