Visoms www.medisa.lt parduodamoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurių sąlygos bei terminai nurodomi tų prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.
  Garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodytas garantiniame talone.
  Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, prekės nėra priimamos garantiniam remontui.
  Pasibaigus prekės garantijai, aptarnavimas atliekamas, jis mokamas.  
  Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, o taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas.
  Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės pavadinimas, modelis, gaminio serija (jei yra), numeris, pardavimo data, pardavėjo antspaudas, parašu.
  Pateikiant prekę remontui, būtina pateikti galiojantį prekės garantinį taloną. Garantinis remontas atliekamas pagal gamintojo serviso dokumentacija.
  Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.
  Prekės garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas pas pirkėją arba prekę išsiuntus pardavėjui, tai priklauso nuo prekės gabaritų, svorio.

Ne maisto prekių grąžinimas ir keitimas:
Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas  http://www.vartotojai.lt/index.php?id=10851
Netinkamos kokybės daiktų keitimas ir grąžinimas  http://www.vartotojai.lt/index.php?id=1058

Grąžinimas - https://medisa.lt/content/7-taisykles-ir-salygos
Garantinių prekių gavėjo adresas (-ai) nurodytas garantinio serviso kortelėje, kuri gaunama kartu su kiekviena preke.