1) Nuostatos
Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “www.medisa.lt”).

2) Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.medisa.lt , suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.
Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma el. parduotuvėje www.medisa.lt.

3) Pirkėjo teisės
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.medisa.lt  šių taisyklių ir el. parduotuvės www.medisa.lt  nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve www.medisa.lt , išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
- kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;
- kai vartotojas pažeidžia pakuotės turinį;
- kai vartotojas naudojosi preke;
- atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4) Pirkėjo įsipareigojimai
*) Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes už kurias buvo apmokėta ar kitu atveju, kai už jas atsiskaityti sutartą sumą pristatymo momentu.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
*) Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes už kurias apmokama pristatymo momentu, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 20% ( kai sandorio suma iki 300 € ) € baudą nuo prekių pirkinio sumos. Pardavėjui nuostoliui padengti susidariusias išlaidas Pirkėjas privalo per 4-ias darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui registruotu laišku jo registracijos el. parduotuvėje 
www.medisa.lt  adresu.
*) Pirkėjas užsakęs prekes - (Apmokėjimo būdas: - Grynais kurjeriui - Pristatymo būdas: - Pristatymas kurjeriu į namus) nesumokėdamas už užsakytą prekę į Pardavėjo banko sąskaitą nebegali atsisakyti užsakymo, atšaukti užsakymą, anuliuoti užsakymą ar surasti kokią priežastį, dėl kurios patvirtinta sutartis www.medisa.lt  parduotuvėje nutraukiama. Tokia patvirtinta Sutartis www.medisa.lt  parduotuvėje gali būti nutraukta tik informavus pardavėją elektroniniu paštu ar paskambinus telefono numeriu nurodytuose kontaktuose prieš arba iki to, kai Pardavėjas patvirtino pateiktą Pirkėjo užsakymą. Nesilaikant šios sutarties dalies, t.y. atsisakant Pirkėjui užsakytos prekės, Pirkėjas Pardavėjui sumoka 35% ( kai sandorio suma nuo 300,01 € ) € nuostolio sumos nuo bendro užsakymo. Pardavėjui nuostoliui padengti susidariusias išlaidas *) Pirkėjas privalo per 4-ias darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui registruotu laišku jo registracijos el. parduotuvėje www.medisa.lt  adresu.
Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve www.medisa.lt , sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pirkėjai registruodamiesi www.medisa.lt privalo nurodyti savo telefono numerį.

5) Pardavėjo teisės
*) Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės www.medisa.lt  darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve www.medisa.lt  arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
*) Pardavėjui, susidarius svarbioms aplinkybėms, galima laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės www.medisa.lt  veiklą apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui, prieš tai pilnai pabaigus Pardavėjo įsipareigojimus Pirkėjui.
*) Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

*) www.medisa.lt pasilieka teisę:

- koreguoti puslapyje esančią informaciją - atsiradus naujiems šių taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo;

- Prekių, kurios priskiriamos prie individualaus Pirkėjo užsakymo vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekę iš anksto;

- Pirkėjus, nesilaikančius www.medisa.lt  taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą prieš www.medisa.lt , patraukti teisinėn atsakomybėn.

6) Pardavėjo įsipareigojimai
*) Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.medisa.lt  teikiamomis paslaugomis.
*) Pristatyti Pirkėjui užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu per sutartą ar numatytą su Pirkėju pristatymo laikotarpį.
*) Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigojame Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per dvi darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

7) Prekių pristatymas
*) Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
*) Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
*) Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje ar prekės gabenimo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.
*) Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos galite arba turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.
*) Pristačius prekes Pirkėjui, kurjeriai ar vairuotojai neprivalo kelti,  iškrauti prekių ar padėti nunešti prekes iki buto, ar kitos patalpos,  kurių svoris viršija 30 kg.
*) Pirkėjas turi pasirūpinti, kad pristatymo metu būtų žmogus, žmonės ar  krautuvas, kuris padės pernešti, perkelti prekes į Pirkėjui reikiamas patalpas.


8) Garantiniai įsipareigojimai
*) Visoms el. parduotuvės www.medisa.lt parduodamoms prekėms, kurioms taikomas garantinis aptarnavimas, pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme, dokumente patvirtinančiame prekės įsigijimą pažymimas garantinio aptarnavimo laikotarpis.
*) Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
*) Prekę garantiniam aptarnavimui Pirkėjas turi pateikti pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje, arba atskiru sutarimu su Pardavėju, jei garantinis aptarnavimas atliekamas komplektuojančiai prietaiso (Prekės) daliai.
*) Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
*) Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone, prekės naudojimo instrukcijoje.
*) Pristatydami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą, prekės garantinį taloną bei visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.
*) Prekės pirkimo dokumentas (sąskaita faktūra) kartu yra ir garantinis talonas.
Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu garantiniu laikotarpiu, apmoka Pirkėjas.
Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos pirminį laiką.

9) Daiktų grąžinimas
Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis VVTAT numatytas sąlygas.
Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.
Mažmeninės prekybos taisyklių Pirmasis skirsnis "Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas" numato, kad kai kurios kokybiškos prekės gali būti grąžinamos tik su pardavėjo sutikimu. Sąrašas prekių, kurias vartotojai gali grąžinti pardavėjui sutikus:
tabaką ir tabako gaminius (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, toliau - kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą) - 2401-2402);
parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 3303-3307);
fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 3701-3707);
spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 4901-4911);
audinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309, 5310, 5311, 5407-5408, 5512-5516);
kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 5701-5705.00);
megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 6107-6109);
kūdikių drabužėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 6111, 6209),
pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 6115);
siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 6207-6208);
liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 6212);
perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 7101-7116, 7118);
mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 8401-8487);
elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 8501-8548);
antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 8701-8716);
laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 8901-8908);
optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9001-9033);
laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9101-9114);
muzikos instrumentus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9201-9209);
ginklus ir šaudmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9301-9307);
baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9401-9406);
žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9503-9505, 9508);
meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą - 9701-9706)

Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:
- Prekės nebuvo naudojamos.
- Prekės nebuvo sugadintos.
- Kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.
- Nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).
- Grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikė savo prekinę išvaizdą.
- Jūsų gražinamos prekės yra pristatomos į sandėlį, kur įvertinama, ar prekės buvo grąžintos laikantis aukščiau nurodytų sąlygų.
Jei Pirkėjas tiesiog nori grąžinti prekę, tai galite padaryti per 7 dienas nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju Pardavėjas Pirkėjui grąžins pinigus. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. ATMINKITE, kad prekės transportavimo kaštai Jums negrąžinami. Jei norite pasirinkti kitą produktą, turite grąžinti pirmąjį ir užsisakyti naują prekę.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui.
Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje - tik gamintojo, kurioje jis buvo pristatytas.
Prekės Pardavėjui grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
Kai grąžinama nekokybiška prekė - nenaudota Pirkėjo, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas Pirkėjui grąžins už prekę sumokėtus pinigus.
Pirkėjas norėdamas grąžinti, keisti prekę, užpildo Prekių grąžinimo- keitimo dokumentą. Dėl šio dokumento kreipkitės į Pardavėją ir jį pateiksime el. paštu.
Kada prekės nekeičiamos ir negrąžinamos?
Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
NE MAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI:

Galioja nuo: 2016.11.07
Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas  http://www.vartotojai.lt/index.php?id=10851 

Galioja nuo: 2016.12.06
Netinkamos kokybės daiktų keitimas ir grąžinimas  http://www.vartotojai.lt/index.php?id=1058

10) Šalių atsakomybė
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve www.medisa.lt .
Pirkėjas atsako už savo registracijos kodo (slaptažodžių) perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo (Jūsų) registracijos (slaptažodžių) kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas (Jūs) patenkate į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvės www.medisa.lt  esančias nuorodas.
Atsiradus žąlai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11) Informacijos siuntimas
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės www.medisa.lt skyriuje “Apie mus” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

12) Apsipirkimas

www.medisa.lt  internetinėje parduotuvėje teisę įsigyti esančias prekes turi:
*) fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų;
*) jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
*) juridiniai asmenys.

 

13) Kainų politika

*) Jeigu prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, laikytina teisinga yra www.medisa.lt parduotuvės kaina.

*) Prekės kaina www.medisa.lt gali pasikeisti bet kuriuo metu, Pirkėjai atskirai apie tai neinformuojami. Patvirtinto užsakymo kaina NEKEIČIAMA. 

*) Reklamose esančios kainos ir  kita informacija apie prekes gali skirtis dėl duomenų pasikeitimo ir nesutapti su www.medisa.lt svetainėje pateikiama informacija. Teisinga informacija laikytina ta, kuri pateikta www.medisa.lt svetainėje.

 

14) Draudžiama
*) kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško www.medisa.lt svetainės savininko sutikimo;
*) veiksmais trikdyti
www.medisa.lt sistemos veiklą.


15) Baigiamosios nuostatos
Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka

 

Informacija atnaujinta 2020.06.01 d.